OVERZICHT VAN ONZE BELANGRIJKSTE DIENSTEN

BEVAC Engineering stelt deze diensten voor zowel in regie, als per opdracht of per prestatie.

STUDIE EN OPSTELLEN
VAN BESTEKKEN

Bepaling van de noden
Voorontwerp
De best optimale oplossing uitzoeken
Opmaak bestekken

Meer info

HERLEZEN VAN DE TECHNISCHE BEPALINGEN VAN EEN BESTEK

Coherentie en toereikendheid met de noden
Integratie met de bestaande systemen
Leesbaarheid en begrijpelijkheid
Analyse van de offertes

Meer info

FUNCTIONELE EN PROCEDURALE
FORMALISATIE

Functionele analyse
Procedures invoeren
As built

Meer info

BEHEER VAN PROJECTEN

De doelstellingen bereiken
Coordinatie
Verslagen vergaderingen
Opleveringen
Organisatie
Bijstand bij de uitvoering
Bijstand bij het beheer van de aanneming

Meer info

AUDIT COMPLEXE
SYSTEMEN

Functionele afwijkingen
Veroudering
Systemen testen
Afwijking vd As-Built

Meer info