HET BEHEER VAN PROJECTEN EN HET OPVOLGEN VAN DE AANNEMING

BEVAC heeft een lange ervaring betreffende het beheer van projecten en het opvolgen van aannemingen.

BEVAC stelt deze dienst voor als raadgever bij de bouwheer (“bijstand bij de aanneming”) of aan de zijde van het bedrijf dat de werken uitvoert (“bijstand bij de uitvoering”); om onpartijdigheid te kunnen handhaven, worden deze missies nooit tegelijk uitgevoerd tijdens eenzelfde project.

Het beheer van projecten en het opvolgen van een aanneming omvatten voornamelijk volgende taken:

  • Het in goede banen leiden van de verschillende tussenkomende partijen (de bouwheer, de uitvoerder, de uiteindelijke gebruikers, externe experten, ....) met het oog op het bereiken van de vooropgestelde streefdoelen;
  • Beheer van de documentatie betreffende het project; nakijken van de actualisatie van de documenten en hun onderlinge samenhang;
  • Organisatie en leiden van vergaderingen met opmaken van het vergaderingsrapport;
  • Opvolging van de openstaande en af te sluiten acties;
  • Organisatie en hulp bij de technische receptiefases van de aanneming met bijstandverlening bij het te definiëren programma en de vereisten gelinkt aan de tests;
  • Hulp bij de administratieve opvolging en controle van de eindafrekeningen.

Al deze taken zijn op een dynamische manier tijdens het project door BEVAC verzekerd en dit voor de aanneming een perfecte toereikendheid te kunnen garanderen met de werkelijkheid op het terrein.

BEVAC steunt hiervoor op hoog presterende opvolgingssystemen, ontwikkeld door haar ingenieurs met reeds jarenlange ervaring.