DE STUDIE EN HET OPSTELLEN VAN BIJZONDERE BESTEKKEN EN DE SCHIFTING VAN DE KANDIDATEN

BEVAC Engineering stelt deze diensten voor zowel in regie, als per opdracht of per prestatie...

1.ALGEMEENHEDEN

In elk doeldomein van BEVAC (Metro, Tram/LRT, Bus, Luchthaven, Interlokaal, Wegtunnels en autosnelwegen, Gebouwen/Industriële complexen), vloeit het opstellen van een voorontwerp (VO), voorafgegaan door een studiefase, meestal uit op een bijzonder bestek (BB).

Onder de diensten die BEVAC voorstelt, vormen het opstellen van een voorontwerp en het schrijven van een bijzonder bestek de bouwstenen waarmee BEVAC haar reputatie heeft opgebouwd en gesmeed.

Een plaatsbeschrijving van de bestaande inrichtingen, die een “momentopname” is van de huidige situatie, kan op aanvraag van de klant door BEVAC aangeboden worden. (zie Audit van complexe systemen).

Wanneer een klant zijn BB aanbesteedt, volgen de offertes van de verschillende inschrijvers op deze aanbesteding. BEVAC analyseert deze offertes, vergelijkt ze en verleent bijstand bij mogelijke onderhandelingen.

Hoewel deze opeenvolgende taken gewoonlijk in één globaal pakket worden voorgesteld, mogen zij ook, op aanvraag van de klant, per deel besteld worden bij BEVAC.

2.HET VoorONTWERP (VO)

BEVAC biedt in één geheel de volgende diensten:

 • Het verzamelen en bestuderen van de inkomende gegevens van de klant;
 • Studie van de noden van de klant;
 • Studie van de overeenstemmende producten (uitrustingen, software, enz.) beschikbaar op de markt;
 • Definitie van de normen en reglementeringen die in acht moeten worden genomen;
 • Voorafgaande technische en functionele studie met samenvattende omschrijving van de taken die uitgevoerd moeten worden in het kader van het project;
 • Definitie en beschrijving (met eventueel tekeningen) van de verschillende beschouwde oplossingen;
 • Kostenraming, bepalen van de prioriteiten en schatten van de bijhorende termijnen;
 • Opstellen van het dossier van het VO.

3.Bijzonder Bestek (BB)

BEVAC biedt voor het opstellen van een Bijzonder Bestek globaal de volgende diensten:

 • Samen met de klant de optimale oplossing uitkiezen die als basis zal dienen voor het schrijven van het BB met de mogelijke bijkomende opties en varianten;
 • Definiëren van de omgeving waarin deze oplossing moet geplaatst worden en de interfaces met de bestaande systemen bij de klant;
 • Opstellen van een meetstaat;
 • Strikte en duidelijke beschrijving (mogelijks met plannen) van de technische en/of functionele specificaties;  ;
 • Hulp bij het opstellen van de Administratieve Bepalingen;
 • Opstellen van het dossier van het Bijzonder Bestek.