HERZIEN VAN DE TECHNISCHE BEPALINGEN VAN EEN BIJZONDER BESTEK

BEVAC heeft een sterke ervaring in het opstellen van een Bijzonder Bestek (BB), dit laat haar toe om aan de klant voor te stellen, de door hem geschreven BB, te herzien.

Het BB opgemaakt door onze klant wordt onder verschillende facetten geanalyseerd:

  • Leesbaarheid en begrijpelijkheid van het onderwerp door de aanneming; nakijken van de beschrijving van de verschillende interfaces;
  • Toereikendheid met de noden van de klant;
  • Goede integratie van het nieuw systeem met de bestaande installaties van de klant;
  • Samenhang met de beschrijvingen van de tekst, de meetstaat en mogelijke schema‚Äôs;
  • Aanwezigheid van hoofdstukken en standaardbepalingen in functie van de ervaring van BEVAC;
  • Gesprekken met de auteur over de beschreven keuzes/opties.

Dit deelnemend proces, tussen de auteur en diegene die herleest, laat toe vergissingen, incoherentie en mogelijke ontbrekende gegevens te verminderen. Hierdoor wordt het mogelijk het Bijzonder Bestek te finaliseren, met het oog op het sterk verlagen van budgettaire supplementen tijdens de uitvoering door de aannemer.

In vergelijking met wat bij BEVAC gebeurt, wordt een dergelijk proces van leesbeurten ook toegepast op alle Bijzondere Bestekken, die een gelijke dienstkwaliteit garanderen. Wanneer een BB opgesteld wordt door een ingenieur, wordt dit, vooraleer verspreiding, herlezen door een andere ingenieur, en dit op alle verschillende hier bovenbeschreven facetten.

BEVAC stelt vast dat deze werkwijze budgettaire supplementen tijdens het beschrijven beperkt tot 15%.

Deze missie kan, op aanvraag van de klant, verlengd worden tot en met het bijstand verlenen bij de selectiefase van de offertes van de aanbieders en/of in het kader van het opvolgen van de aanneming (Zie Het beheer van projecten en het opvolgen van de aanneming).