Audit van complexe systemen

Een systeem dat al verscheidene jaren in gebruik is, kan functiestoornissen vertonen en/of ontevredenheid veroorzaken bij de gebruikers en/of de onderhoudsploegen.

Onder deze omstandigheden, en om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de gebruikers, kan BEVAC een audit van het systeem uitvoeren waarin specifiek de aandacht wordt gelegd op volgende punten:

  • Identificatie van eventuele afwijkingen van het bestaande dossier as-built en opmaak van een systeemstatus met een momentopname van de bestaande situatie;
  • Identificatie van de kritische punten en mogelijke functionele afwijkingen (door middel van testen op het systeem);
  • Analyse van de verbeteringsmogelijkheden, namelijk in gebruikstermen en/of architectuur van het systeem.
  • Controle van de samenhang tussen enerzijds de technische en functionele specificaties en anderzijds de kenmerken en de modus operandi van het systeem;
  • Onderzoek van de ondervonden storingen, van de gebrekige componenten en de mogelijke veroudering van de modules die deel uitmaken van het systeem;
  • Voorstel van een onderhoudsplan en/of vervanging van de modules;
  • Definitie van een vernieuwingsstrategie op middellange termijn